Икона Византиска Уметност – Пресвета Богородица со малиот Христос !

3,500.00 ден

Колекција: Икони – Византиска Уметност
Контакирајте не доколку имате посебна желба за изработка од некој светител.
Цените на иконите се следни:
  • димензии: 20х16цм – 3,500 денари
  • димензии: 27х22цм – 7,000 денари
  • димензии: 40х30цм – 10,500 денари

За изработка на првите два формати, потребно е 7-10 дена. А за форматот 40х30цм – 20 дена.

Телефони за контакт: 078 – 849 – 708; 076 – 200 – 813

Опис

Уметноста создавана во периодот на Византија, одбележана со периодично заживување на класичната естетика, пред се била одбележана со развојот на нова естетика.

Најизразена особина на оваа нова естетика била нејзината “апстракност,” или неприроден карактер. Ако класичната уметност била означена со обид да се создадат претстави кои ја имитирале реалноста колку што е можно поблиску, византиската уметност го напуштила овој обид во корист на посимболичниот приод.